Ваннаставне активности

Кроз наставне и ваннаставне активности ученици примају снажне подстицаје за професионални развој, али и за ширење интересовања и знања из других области значајних за развој личности.
Будући да су профили за које се ученици школују у области здравствене струке у нашој школи се интензивно промовишу здрави стилови живота, здрава исхрана, превенција хроничних обољења и болести зависности, медицински туризам, спортске и хуманитарне активности. Делује се и на ширењу свести о значају очувања животне средине, рециклаже, одрживог развоја и енергетске ефикасности.

 

Школа организује:

 

 • стручна предавања
 • стручне посете еминентним здравственим установама као што су: (Војно медицинска академија -ВМА у Београду, „Хемофарм“ у Вршцу, Рехабилитациони центар „Др Мирослав Зотовић“ у Београду, „Селтерс“ у Младеновцу, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ у Панчеву, „Галеника“ у Београду, рехабилитациони цетар у Гамзиградској бањи и Соко Бањи…)
 • посете стручним сајмовима (Сајам медицине и технике, Сајам књига…)
 • разне секције за заинтересоване ученике као што су: спортска, литерарна, рецитаторска, фотографска, фармацеутска,… и увек постоји могућност оснивања нових
 • радионице, које доприносе развоју социјалних вештина ученика
 • посете позоришту, опери, изложбама, музејима
 • квизове знања
 • спортска такмичења
 • излете и екскурзије
 • школске приредбе,
 • хуманитарне акције – сваке године у децембру, пред нову годину, организујемо акцију „Дан који поклањамо другима“
 • вршњачку едукацију, са циљем здравственог просвећивања и промоције очувања психофизичког здравља за ученике основних и средњих школа, као и шире јавности.

 

КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

 

Ученицима су доступне могућности из области каријерног вођења и саветовања: професионална оријентација, организација активности и радионице за стицање пословних вештина и развој професионалних интересовања, гостoвање стручњака и студената.
Сваке године у нашој школи се организује презентација високообразовних институција, које пружају ученицима основне информације о могућностима даљег образовања.
Такође, ученици се подстичу на учешће у сајмовима образовања и запошљавања, који доприносе развоју професионалне каријере.
У школи је формиран Тим за каријерно вођење и саветовање ученика, тако да се уз помоћ својих вршњака и наставника, адекватно и организовано усмеравају у процесу планирања професионалне каријере.
Партнери смо у пројекту Професионалне оријентације за основне школе на локалном нивоу. Имамо одличну сарадњу са основним школама, где ученици могу организовано доћи код нас и упознати се са радом школе, вежбама, праксом итд.

 

САРАДЊА 

 

Наша школа је активан члан Удружења медицинских школа Републике Србије, као и Удружења приватних средњих школа Републике Србије . 
У свом раду школа сарађује и са:
 • Здравственим установама, како у граду тако и у држави
 • Савезом здравствених радника, Српским лекарским друштвом, ВМА, Црвеним крстом
 • Предшколским установама, основним, средњим, високим школама и факултетима
 • Установама социјалне делатности: установама за децу без родитељског старања, домовима старих и установама за децу ометену у развоју
 • МУП-ом
 • Научним институцијама
 • Културним установама – центрима (позоришта, музеји…)