Ванредни ученици

У школи постоји и ванредно школовање за ученике који су старији од 17 година и који су завршили бар један разред средње четворогодишње школе.

 

Ванредни ученик се уписује сваке школске године у одређени разред најкасније до 31. августа.

 

Потребна документација:

 

– Сва сведочанства о претходно завршеним разредима средње четворогодишње школе,

 

– Извод из матичне књиге рођених

 

– Молба

 

Школарина: Цена школарине за овај вид школовања је иста као и за редовно школовање.

 

Документа се могу предати сваког радног дана од 9-15 часова.

 

ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:

 

Владимир Јевремовић, координатор за наставу:
064-88-66-157
Весна Савић, секретар школе:
064-88-66-153;  035-243-713
Адреса: Зеленгораб.б. 35000 Јагодина
E-mail: mm.med.ja@verat.net