Преквалификација

Наша школа врши ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ за све смерове за које и редовно школује своје ученике у четворогодишњем трајању а то су:

 

  • МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

  • ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

  • ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

  • ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

УПИС: током целе године

 

УСЛОВИ УПИСА: Завршена средња школа у четворогодишњем трајању. Кандидати полажу разлику стручних предмета ( допунске испите) које нису имали у претходно завршеној средњој школи.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА: Сведочанства свих разреда завршене средње школе, као и диплома, извод из матичне књиге рођених и молба

 

ИСПИТНИ РОКОВИ: Сваког месеца. Прилагођени су потребама кандидата.

 

ВЕЖБЕ: Организују се у школи  у кабинетима и наставним базама школе.

 

ЦЕНА ШКОЛАРИНЕ: Зависи од броја испита и може да се плати на 12 месеци. Закључује се уговор са кандидатом.

 

ШКОЛА ОБЕЗБЕЂУЈЕ: уџбенике, испитна питања, консултације са наставницима, наставне базе, потрошни материјал, испитне комисије, издавање докумената

 

ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:

 

Владимир Јевремовић, координатор за наставу:
064-88-66-157
Весна Савић, секретар школе:
064-88-66-153;  035-243-713
Адреса: Зеленгораб.б. 35000 Јагодина
E-mail: mm.med.ja@verat.net