Козметички техничар

Козметички техничар остварује задатке у установама за хигијенско-естетску негу и рехабилитацију коже, прима пацијенте, води документацију, спроводи козмето-профилактичке и козмето-терапијске процедуре чији је циљ нега, заштита функције и отклањање естетских недостатака, остварује здравствено-васпитне задатке.

 

ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
НАСТАВНЕ БАЗЕ:
Реномирани козметички салони у Јагодини.