Зубни техничар

 

 

Зубни техничар бави се израдом стомато-протетских надокнада, индивидуално према потреби сваког пацијента – израдом зубних круница, надоградњом зуба и мостова и израдом делимичних и потпуних зубних протеза, на основу отисака које од пацијената узима лекар – стоматолог.
ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

НАСТАВНЕ БАЗЕ:
  • Зуботехнички лабораторијум, ТЦ ,,Жир“ у Јагодини