Медицинска сестра-техничар

 

Медицинска сестра-техничар обавља послове у здравственим установама за одрасле, ради на пријему и отпусту болесника, вођењу медицинске документације, санитарној обради пацијената и спровођењу профилактичких мера здравствене заштите, спроводи здравствену негу и терапијске процедуре у превенцији и лечењу становништва, остварује здравствено-васпитни рад.

 

ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
НАСТАВНЕ БАЗЕ:
  • Дом здравља и Општа болница у Јагодини и Ћуприји са свим расположивим капацитетима и опремом