Гимназија – општи смер

Гимназија – општи смер

Гимназија “Милутин Миланковић” у  Јагодини  је прва приватна Гимназија општег типа  у Поморавском округу.

Гимназија општег типа  има  избалансиран програм друштвених и природних наука са великим бројем изборних предмета који заједно омогућују изванредност на  путу  личног и професионалног развоја сваког ученика ;

У нашој школи постоје модерно опремљени кабинети и мутлимедијалне учионице  и користе се  најсавременије информационе технологије,као и онлајн настава путем платформе школе (Google учионице).

Савремена ефикасна настава је усмерена   на развој знања, вештина, талената и личности наших ученика кроз:  тематско повезивање,пројектну наставу,консултативну наставу, истраживачки рад, аналитички приступ и развој  критичог  става, способности  јасног и прецизног изражавања и примену знања.

Наставници , као врхунски стручњаци и педагози, посвећени су ученицима које подстичу   да постигну и остваре свој максимум, да буду високообразовани, културни, самостални, одговорни, саосећајни, креативни, да знају да брину о себи и другима, да развију самопоуздање и самопоштовање , да се добро осећају и  да стекну пријатељства за цео живот.

Посебна подршка се пружа талентованим ученицима,  врхунским  спортистима, уметницима ;

Настава је организована у  мањим одељењима.

Сарадња са родитељима је на високом нивоу и остварује се кроз писање пасоша, сталну комуникацију и партнерске односе,

У школи постоји врхунска безбедност коју прати и видео надзор.

Школа обезбеђује уџбенике, униформу,могућност учења трећег страног језика ( кинески, руски, турски или шпански) могућност учења на даљину,  припрему  за даље школовање на високе школе и факултете у земљи и иностранству.

 

Младима је потребно богато искуство да спознају себе и препознају своју вокацију ,па  Гимназија организује и бројне ваннаставне активности и секције у школи,предавања о актуелним темама, хуманитарне акције, вршњачку едукацију, посете културним и научним институцијама у земљи, едукативне излете, студијске посете и путовања.

ДОБРО ДОШЛИ У ШКОЛУ У КОЈОЈ СТЕ ВИ ВАЖНИ!

Ми гарантујемо успех !

За све потребне информације, можете нам писати на:

office@mmmedja.edu.rs

или нас позвати на:

+381 35 243 713
+381 64 88 66 150