Политика квалитета

pk

 

 

НАШ МОТО ЈЕ: КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ-СИГУРНА БУДУЋНОСТ!

 

Средња медицинска школа “Милутин Миланковић” у Јагодини је лидер у домену средњешколског образовања и васпитања из области Здравства и социјалне заштите зато што се у школи негује:

 

  • Висок ниво квалитета услуга-професионализам
  • Усавршавање наставничких компетенција, а тиме и квалитета наставе и ваннаставних активности
  • Најбоља пракса у еминентним здравственим установама
  • Висок степен сарадње свих заинтересованих-тимски рад и кооперативност
  • Поверење
  • Развијање аутономије личности ученика уз поштовање и уважавање других
  • Развојно подстицајна клима
  • Максимална безбедност ученика
Наши ученици су спремни да се укључе у рад најсавременијих установа у земљи и иностранству или да наставе школовање.