Портрет школе

АКРЕДИТАЦИЈА

 

Средња медицинска школа „Милутин Миланковић“ основана је 2005. године, а Министарство просвете Републике Србије је верификовало школу под бројем 022-05-00185/2005-3. Уписана је у судски регистар у Крагујевцу под бројем 5-227-00.

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ које школујемо четири године су из подручја рада ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:

 

 • ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

 • ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

 • ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

 • МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

 • КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР

ДИПЛОМА је призната у нашој земљи и у земљама Европске Уније.
НАСТАВА се реализује према плану и програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
УСЛОВИ УПИСА: Положен завршни испит у основној школи и додатни тестови који се подразумевају приликом уписа у средње медицинске школе.
Нудимо посебне погодности за спортисте.
Због ограниченог броја потребна је резервација места.
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Дајемо погодност плаћања на 12 месечних рата. Могуће је и стипендирање од стране појединаца или организација.
ШКОЛА ОБЕЗБЕЂУЈЕ: све уџбенике, униформу за вежбе, материјал за вежбе, ормарић за личне ствари (за сваког ученика), коришћење школске библиотеке, издавање сведочанстава, дипломе и пратеће документације, матурски испит, додатну и допунску наставу према потребама ученика, као и припремну наставу за факултете и високе школе, факултативну наставу из НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА.
НАСТАВНЕ БАЗЕ су реномиране установе у нашем окружењу:
 • Дом здравља и Општа болница у Јагодини и Ћуприји са свим расположивим капацитетима и опремом
 • Ветеринарски институт у Јагодини
 • Завод за јавно здравље у Ћуприји
 • Зуботехнички лабораторијум, ТЦ ,,Жир“ у Јагодини
 • Апотеке у окружењу које испуњавају услове за извођење практичне наставе у блоку и вежби за образовни профил фармацеутски техничар
 • Козметички салони
О НАМА
Налазимо се у туристички атрактивном делу града, близу Аква парка, Зоолошког врта, Музеја воштаних фигура , Водопада и великог шопинг центра.
Простор школе је савремено и лепо уређен, са пуно топлине, окружен великим двориштем и зеленилом. Поседујемо и летњу учионицу.
Настава се одвија у једној смени и почиње у 9 часова.
Поред  мултимедијалних учионица опште намене, располажемо и савремено опремљеним кабинетима за стручне предмете.
У НАСТАВИ се користе најсавременије методе рада и наставна средства. Основни циљ наставе је да буде ЕФИКАСНА и да ученицима омогући да стекну трајно и применљиво знање повезано у системе.
БРОЈ УЧЕНИКА у одељењу је оптималан – до 25.
Број ученика на вежбама – до 8.
НАСТАВНИ КАДАР је стручно заступљен, посвећен ученицима и ради на сталном унапређењу својих наставничких компетенција. Прати се и подстиче индивидуално напредовање ученика и негује тимски рад.
КЛИМА у школи је развојно-подстицајна, сарадничка, отворена за све актере образовно-васпитног рада.
Веома нам је важна СТАЛНА КОМУНИКАЦИЈА СА РОДИТЕЉИМА, којима сваке недеље шаљемо ЂАЧКИ ПАСОШ, у коме се налазе запажања наставника о њиховом детету (активност, напредовање, оцене, информације о дешавањима у школи).
БЕЗБЕДНОСТ ученика је на високом нивоу (видео-надзор), а поред тога свакодневно се проверава присуство ученика и родитељи се одмах обавештавају о одсуству.
НАГРАДЕ за најбоље: Школа сваке године изнедри најбољег међу најбољима – ђака генерације, који добија награду „Милутин Миланковић“. Поред тога и други ученици који су те године највише напредовали у свом разреду добијају награде „Caeli mechanicus“ – Небески механичар.
Школа на најбољи начин припрема ученике да се укључе у рад у савременим условима, а за оне који ће наставити школовање обезбеђује припремну наставу за факултете.
ОСТАЛИ ВИДОВИ УЧЕЊА И РАДА, КРОЗ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:
Школа оргнизује СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ еминентним здравственим устновама као што је ВМА, „Галеника“, „Др Мирослав Зотовић“, „Чигота“, Рибарска бања и сл., као и посете стручним сајмовима, стручним предавањима, а ту су и посете позоришту, опери, изложбама, музејима.
Школа, такође, припрема ученике и за учешће на ТАКМИЧЕЊИМА у области науке, културе и спорта.
Организују се и секције, квизови знања, приредбе, вечери поезије, језика, излети, екскурзије, хуманитарне акције и још пуно тога.
Поред стицања теоријских и практичних знања и вештина за сваки од образовних профила, нама је важно да код ученика развијамо самосталност у раду, радне навике, комуникацијске вештине, различита интересовања, да би остварили свој максимум као самопоуздане и задовољне личности.

 

Поред редовне наставе, школа организује и ВАНРЕДНО ОБРАЗОВАЊЕ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ.

 

ДОБРОДОШЛИ У ШКОЛУ У КОЈОЈ СУ НАСТАВНИЦИ, ЗАПОСЛЕНО ОСОБЉЕ И ДИРЕКТОР, ПОСВЕЋЕНИ ПРВЕНСТВЕНО СВОЈИМ УЧЕНИЦИМА. БИЋЕТЕ СТАЛНО ПОДСТИЦАНИ, МОТИВИСАНИ ДА РАДИТЕ И ДАТЕ СВОЈ МАКСИМУМ. НАСТАВНИЦИ ЋЕ ВАМ ОМОГУЋИТИ ДА ЗАДОВОЉИТЕ РАДОЗНАЛОСТ И ПОКАЖЕТЕ СВОЈЕ СПОСОБНОСТИ!