Упис

УПИСУЈЕМО 14. ГЕНЕРАЦИЈУ УЧЕНИКА!!!

УСЛОВИ:

 

 • завршена основна школа

 • да ученик који уписује I разред није старији од 17 година

 • положен завршни испит у основној школи

 • полагање теста општих способности

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ ПРИЛИКОМ УПИСА:

 

 • Попуњена пријава за упис ученика у средњу школу

 • Сведочанство о завршеној основној школи (за упис у I разред)

  сведочанство о завршеном претходном разреду (за II, III и IV разред)

 • Извод из матичне књиге рођених

 • Лекарско уверење о здравственој способности ученика (за упис  у I разред средње медицинске школе)

 • Потврда о положеном завршном испиту у оновној школи

 

ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА

 

Тестирање ученика (тест општих способности) почиње у фебруару текуће године. Предност имају ученици који остваре неоходне предуслове за похађање средње медицинске школе и они који су раније извршили резервацију места.