Ђачки пасош

Комуникација са родитељима је важан чинилац образовног процеса. Првог дана боравка у школи ученик добија “пасош”, свеску у коју наставници уписују своја запажања о свакодневном раду и успеху са којим ученици усвајају знања и практичне вештине.

Овај начин комуникације родитељима омогућава да увек буду обавештени о дешавањима у школи,  а такође и о ваннаставним активностима које организује школа.

 

У пасош и родитељи уписују поруке, уколико је ученик болестан или путује и уколико желе да закажу разговор. Ако се у међувремену пасош попуни или изгуби, потребно је обавестити одељењског старешину.