Медицинска сестра – техничар

Медицинска сестра – техничар

  Редовно школовање траје четири године. Настава се обавља у учионицама и кабинетима школе, као и наставним базама ван школе- здравственим центрима, болницама, институтима.

    У оквиру школовања, ученици овог профила стичу неопходна теоријска знања и стручну оспособљеност за рад медицинских сестара техничара у болничким и кућним условима (нега и наџор, контрола узимања лекова, давање ињекција, сарадња при захватима и прегледима, активно учешће у примарној здравственој заштити).

  Након завршеног школовања медицинске сестре техничари су стручно оспособљени за самостално обављање радних задатака у свим установама за здравствену заштиту становништва стационарног и амбулантног типа (болнице, институти, клинике, домови здравља).

Ми гарантујемо успех !

За све потребне информације, можете нам писати на:

office@mmmedja.edu.rs

или нас позвати на:

+381 35 243 713
+381 64 88 66 150