О школи "Милутин Миланковић" у Јагодини

    Средња школа „Милутин Миланковић” у Јагодини је прва приватна гимназија и медицинска школа у централној Србији, основана 2005. године. Верификована решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије бр. 022-05-00185/ 2005-03.

    Основни циљ наше школе је оспособити младе за самосталан стручни рад након завршетка четворогодишњег образовања и припремити их за наставак школовања на високошколским установама. Омогућавамо и ванредно школовањe, преквалификације и доквалификације.

    У сагледавању сваког ученика као посебне личности, припремамо га за будуће занимање усклађујући његове жеље и могућности. Циљ нам је да младе генерације оспособимо за успешан живот и рад.

   Школа се определила за образовно-васпитне профиле у области здравства и социјалне заштите као и  општи гимназијски профил  у четворогодишњем трајању.

     Школовањем или преквалификацијом и доквалификацијом за ове образовне профиле добијају се звања:

Ми гарантујемо успех !

За све потребне информације, можете нам писати на:

office@mmmedja.edu.rs

или нас позвати на:

+381 35 243 713
+381 64 88 66 150