Преквалификација

    Преквалификацију уписују кандидати који  желе да стекну диплому другог образовног профила у односу на раније примарно четворогодишње образовање.

Документација потребна за упис:

сведочанства о завршеним разредима

диплома о завршеном школовању у четворогодишњем трајању

извод из матичне књиге рођених

фотокопија личне карте

Ми гарантујемо успех !

За све потребне информације, можете нам писати на:

office@mmmedja.edu.rs

или нас позвати на:

+381 35 243 713
+381 64 88 66 150