Зубни техничар

     Зубни техничар

   Редовно школовање траје четири године. Настава се обавља у учионицама и кабинетима школе, наставним базама ван школе- зубне лабораторије.

    У оквиру школовања, ученици овог профила стичу неопходна теоријска знања и стручну оспособљеност за надоградњу зуба И мостова и израду: стомато-протетских надокнада, зубних круница, делимичних и потпуних зубних протеза.

   Након завршеног школовања зубни техничар може да ради у стоматопротетским установама и зубним лабораторијама.

Ми гарантујемо успех !

За све потребне информације, можете нам писати на:

office@mmmedja.edu.rs

или нас позвати на:

+381 35 243 713
+381 64 88 66 150