О школи “Милутин Миланковић”

   Основни циљ наше школе је оспособити младе за самосталан стручни рад након завршетка четворогодишњег образовања. Омогућавамо Вам и опције ванредног школовања, преквалификације и доквалификације.

   У сагледавању сваког ученика као посебне личности, припремамо га за његово будуће занимање усклађујући његове жеље и могућности. Циљ нам је да младе генерације оспособимо за успешан живот и рад.

  Школа се определила за образовно-васпитне профиле у области здравства и социјалне заштите као и  општи гимназијски профил  у четворогодишњем трајању. Школовањем или преквалификацијом и доквалификацијом за ове образовне профиле добијају се звања:

Ми гарантујемо успех !

За све потребне информације, можете нам писати на:

office@ja.mmilankovic.edu.rs

или нас позвати на:

+381 (0) 35 234 713

+381 64 88 66 900

Образовни профили

Milutin-Milankovic-srednja-skola

Гимназија - општи тип

Општи смер даје један добар темељ за наставак даљег школовања и омoгућава свестраност јер су подједнако заступљене и природне и друштвене науке.

Milutin-Milankovic-srednja-skola

Зубни техничар

У оквиру школовања, ученици овог профила стичу неопходна теоријска знања и стручну оспособљеност за надоградњу зуба И мостова и израду: стомато-протетских надокнада, зубних круница, делимичних и потпуних зубних протеза. 

Milutin-Milankovic-srednja-skola

Медицинска сестра - техничар

У оквиру школовања, ученици овог профила стичу неопходна теоријска знања и стручну оспособљеност за рад медицинских сестара техничара у болничким и кућним условима (нега и надзор, контрола узимања лекова, давање ињекција, сарадња при захватима и прегледима, активно учешће у примарној здравственој заштити).

Milutin-Milankovic-srednja-skola

Фармацеутски техничар

Након завршеног школовања фармацеутски техничар може да ради у апотекарским установама, у фабрикама за производњу фармацеутских препарата и у компанијама за дистрибуцију фармацеутских производа.

Milutin-Milankovic-srednja-skola

Физиотерапеутски техничар

Након завршеног школовања ученици су оспособљени за рад у домовима здравља, здравствено – рехабилитационим центрима, фитнес, спа и спортским центрима.

medicinska sestra tehnicar

Козметички техничар

Редовно школовање траје четири године. Настава се обавља у учионицама и кабинетима школе као и наставним базама ван школе – козмето-естетским центрима и козметичким салонима.

Реч директора

Добродошли у храм знања нашег великана Милутина Миланковића!
Oсновани смо 2005. године као савремена гимназија  и медицинска школа са добро опремљеним учионицама, кабинетима и лабораторијама.
Богато професионално искуство краси наше наставнике теоријских и практичних предмета, који имају огромну љубав, разумевање, стрпљење и ефикасне приступе стицању трајног знања.
Рад у малим групама омогућује сталну подршку и подстицај, развој мотивације и интересовања за изабрано занимање, самостално учење, развој способности и креативности, велики број понављања па тако и стицање врхунских знања и вештина.
Окружење школе је врло импресивно, огромно уређено двориште, недалеко од наставних база и у близини аква парка и зоолошког врта.
Дете је у центру свих активности и зато нам је императив стална сарадња и комуникација са родитељима путем родитељских састанака и свакодневних индивидуалних консултација. Захвални смо свим нашим ђацима и родитељима за указано поверење у нашу школу.
Образовање треба да прати и развија самосталне и самосвојне личности. Комуникацијске вештине су важан елемент рада са људима, па наше ученике подучавамо асертивној комуникацији, слушању, пружању емпатије, племенитости, доброти, радним навикама и тимском раду.
Шта још школа организује? Факултативну наставу немачког језика, консултативну наставу, пројектну наставу, секције, припреме за даље школовање, посете еминентним установама, хуманитарне акције, приредбе, посете позоришту, музејима, сајмовима, изложбама као и организовање такмичења из друштвених и природних наука и спортова.
Лидери у образовању! Многи наши ученици су завршили престижне државне и приватне факултете у земљи и иностранству (медицинске, фармацеутске, стоматолошке, физичке хемије, психолошке, биолошке…) као и високе струковне студије разних профила. Већина ученика су запослени у својој струци, а многи од њих имају своје ординације.
Искористите дан! Будите своји, будите увек у току, покретачи промене и носиоци развоја!

 

 

Контактирајте нас за више информација

  Средња школа „Милутин Миланковић“ – Јагодина

  Зеленгора бб, 35000 Јагодина

  +381 (0) 35 243 713

  +381(0)64 88 66 150

  E-маил: office@ја.mmilankovic.edu.rs

  Директор

  Teл:+381(0)64 88 66 150

  E-маил: grozdanic.ljiljana@ja.mmilankovic.edu.rs

  www.mmmedja.edu.rs

  instagram.com/skola_milutin_milankovic_ja

  facebook.com: srednjaskolamilutinmilankovic.jagodina