Упис 2022/2023.

Упис ученика и резервација места

   

    Уписни рокови су усклађени са календаром Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Стручну помоћ при избору занимања у циљу правилне професионалне оријентације пружиће Вам психолог наше школе. Оптималан број ученика је 25 у одељењу. Тестирање ученика (ТОС) почиње у фебруару текуће године.

Предност имају ученици који су на основу ранијег тестирања извршили резервацију места.

За упис у први разред,

потребно је:

1. завршена основна школа

2. ученик не старији од 17 година

3. положен завршни испит у основној школи

4. процена општих способности

Потребна документација приликом уписа:

попуњена пријава ученика за упис у средњу школу

сведочанство о завршеној основној школи (за упис у први разред) или сведочанство о завршеном претходном разреду (за упис у други, трећи и четврти разред)

извод из матичне књиге рођених

лекарско уверење о здравственој способности ученика (за упис у први разред)

уверење о завршном испиту у основном образовању и васпитању

Проходност

Након завршетка ученици гимназије и средње медицинске школе имају могућност да упишу висиокошколске установе: високо струковне школе и факултете .

 

Ми гарантујемо успех !

За све потребне информације, можете нам писати на:

office@mmmedja.edu.rs

или нас позвати на:

+381 35 243 713
+381 64 88 66 150